روغن صنعتی   | گریس   | مواد شیمیایی

  تلفن تماس : 22020058 - 021

روانکارهای ترکیبی

روانکارهای ترکیبی (4)

شنبه, 21 اسفند 1395 ساعت 12:13

hBN (Boron Nitride) based dispersons

نوشته شده توسط
شنبه, 21 اسفند 1395 ساعت 12:12

PTFE based dispersions

نوشته شده توسط
شنبه, 21 اسفند 1395 ساعت 12:11

MoS2 Based Dispersions

نوشته شده توسط
شنبه, 21 اسفند 1395 ساعت 12:11

Graphite Based Dispersions

نوشته شده توسط