روغن صنعتی   | گریس   | مواد شیمیایی

  تلفن تماس : 22020058 - 021

گریس ها

PTFE/PFPE (fluorinated) grease

نوشته شده توسط

Lithium Greases

نوشته شده توسط

Lithium Complex

نوشته شده توسط

Calcium Greaes

نوشته شده توسط

Bentonite Greases

نوشته شده توسط

Barium Complex Greases

نوشته شده توسط

Aluminium Complex Greases

نوشته شده توسط

Calcium Sulfonate Greases

نوشته شده توسط

Polyrea

نوشته شده توسط

Inorganic Greases

نوشته شده توسط
صفحه1 از2